usługi polegające na transmisji i kierowaniu sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych za pomocą przewodów, fal radiowych lub optycznych oraz innych środków; ich klasyfikacja obejmuje ponad 20 rodzajów usług.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com