proces polegający na zweryfikowaniu zadeklarowanej tożsamości osoby, urządzenia lub usługi biorącej udział w wymianie danych.
Uwierzytelnienie następuje po identyfikacji czyli zadeklarowaniu swojej tożsamości przez użytkownika (np. przez login). Zadeklarowana tożsamość jest potwierdzana w procesie uwierzytelnienia (np. przez podanie hasła).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com