Vmap topograficzne mapy wektorowe produkowane przez Służbę Topograficzną Wojska Polskiego zgodnie za standardami NATO.

Vmap Level 1 odpowiada skali 1:250 000 a Vmap Level 2 - skali 1:50 000.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com