wartość, która może być przyporządkowana danemu atrybutowi, należąca do dziedziny tego atrybutu (patrz: dziedzina atrybutu).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com