jest wartością określoną w trybie powszechnej taksacji nieruchomości (patrz: powszechna taksacja nieruchomości) i zapisaną w katastrze.

Wartości katastralne służą do różnych celów, stanowiąc w szczególności podstawę podatku od nieruchomości (patrz: podstawa podatku od nieruchomości).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com