warunek określający, że trzy wektory w fotogrametrycznym modelu przestrzennym utworzonym przez stereogram (patrz: stereogram), tj. wektor bazy zdjęć (patrz: baza zdjęć) oraz wektory promieni rzutujących punkt obiektu mają leżeć w jednej płaszczyźnie.

Ilustracja warunku komplanarności dla punktu terenowego P oraz środków rzutów wyznaczających bazę zdjęć stereogramu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com