jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary o stosunkowo jednorodnych warunkach ekologicznych i o wspólnych cechach.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com