© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

unikatowy identyfikator obiektu, który używany jest wewnętrznie i nie jest przeznaczony do stosowania w celu identyfikacji obiektów przestrzennych przez zewnętrzne aplikacje.