polski
English
polski
widmo
English
spectrum
rozkład wartości pewnej wielkości fizycznej w zależności od wybranej zmiennej, np. rozkład amplitudy dźwięku w zależności od częstotliwości lub rozkład światła na składowe o różnych długościach fal.