zgodnie z ISO/IEC 42010:2007, reprezentacja całego systemu (patrz: system) z perspektywy określonej zbiorem określonych zainteresowań. Widok może zawierać jeden lub więcej modeli.

Synonim: perspektywa

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com