w odniesieniu do INSPIRE, wyrażony w wielu językach lub stosujący wiele języków.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com