polski
English
polski
wielokąt
English
polygon
obszar płaszczyzny ograniczony łamaną zwyczajną zamkniętą łącznie z tą łamaną.