w teledetekcji, dotyczący dwóch lub więcej pasm spektralnych (spectral bands), czyli przedziałów długości fal elektromagnetycznych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com