polski
English
polski
wielozbiór
English
bag
skończona, nieuporządkowana kolekcja powiązanych elementów (obiektów lub wartości), które mogą się powtarzać.