najmniejszy trójwymiarowy element bryły stosowany w cyfrowym modelowaniu brył (patrz: cyfrowe modelowanie bryły).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com