polski
English
polski
współrzędna
English
coordinate
jedna z n liczb określających położenie punktu w przestrzeni n-wymiarowej.