polski
English
polski
współrzędna czasowa
English
temporal coordinate
według normy ISO 19108, odległość od początku skali interwałowej (patrz: skala interwałowa) użytej jako podstawa czasowego systemu współrzędnych.