w odwzorowaniu kartograficznym, współrzędna wzdłuż osi skierowanej na północ.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com