polski
English
polski
współrzędne
English
coordinates
zespół liczb określający położenie punktu w przyjętym układzie współrzędnych.