polski
English
polski
współrzędne bezwzględne
English
absolute coordinates
współrzędne odniesione do początku układu współrzędnych.