współrzędne w kartezjańskim układzie współrzędnych utworzonym przez wzajemnie prostopadłe osie przecinające się w początku układu.

W układzie dwuwymiarowym para współrzędnych określa położenie punktu na płaszczyźnie, w układzie trójwymiarowym trójka współrzędnych określa położenie punktu w przestrzeni trójwymiarowej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com