współrzędne punktu na zdjęciu fotogrametrycznym odnoszące się do dwuwymiarowego układu prostokątnego określonego przez znaczki tłowe znajdujące się w płaszczyźnie obrazu kamery fotogrametrycznej i odfotografowywane na zdjęciu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com