w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, minimalny poziom wydajności wyrażanej czasem wykonania polecenia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com