polski
English
polski
wydobywanie danych
English
data mining
wyszukiwanie danych w hurtowni danych (patrz: hurtownia danych) z uwzględnieniem specjalnych technik klasyfikacji danych oraz poszukiwania powiązań między nimi.