zbiór procedur służących do usuwania lokalnych, niepożądanych odchyleń w przebiegu linii, kształcie powierzchni lub ciągu danych.

Przykładem jest interpolacja funkcjami sklejanymi (patrz: funkcja sklejana).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com