polski
English
polski
wyliczenie
English
enumeration
w INSPIRE, typ danych, w którym instancje tworzą stałą listę wartości wymienionych literalnie. Atrybuty wyliczenia mogą przyjmować jedynie wartości z tej listy.