polski
English
polski
wyróżnienie
English
feature
według normy ISO 19101, abstrakcja zjawisk świata rzeczywistego, w geomatyce zazwyczaj obiekt przestrzenny (patrz: obiekt przestrzenny).