według normy ISO 19101, abstrakcja zjawisk świata rzeczywistego, w geomatyce zazwyczaj obiekt przestrzenny (patrz: obiekt przestrzenny).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com