w UML, opis dynamicznych właściwości różnych elementów modelu, przede wszystkim sposób działania obiektów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com