jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, zagospodarowanie terenu w jego obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym lub przeznaczeniem społeczno-gospodarczym (np. mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe) wynikającym z dokumentów planistycznych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com