© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

w INSPIRE, zasób informacji odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.