© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

w ogólnym sensie zasobów dostępnych ludzkości: ziemia, praca, kapitał, informacja.