rozpoznawanie obiektów kartograficznych na mapach dostępnych w postaci cyfrowej, stosując oprogramowanie korzystające z metod rozpoznawania wzorców (patrz: rozpoznawanie wzorców).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com