polski
English
polski
zewnętrzny identyfikator obiektu
English
external object identifier
w INSPIRE, unikatowy identyfikator obiektu publikowany przez odpowiedni organ. Zewnętrzny identyfikator może być stosowany przez zewnętrzne aplikacje.