według norm ISO 19100, element zbioru elementów używanego do reprezentowania, organizowania i kontroli danych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com