płynne skalowanie wyświetlanego obrazu lub rysunku, podczas którego obserwator odnosi wrażenie przybliżania (zoom in) lub oddalania (zoom out) się.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com