top of page
polski
English
polski
agregat
English
aggregate
według specyfikacji języka UML – klasa obiektów będących "całością" w związku typu agregacji (patrz: agregacja) pomiędzy klasami.

W znaczeniu bardziej ogólnym byt programistyczny składający się z wielu części, np. klasa (patrz: klasa) zagregowana, kontener, obiekt zagregowany, klaster (patrz: klaster), zbiór (patrz: zbiór), wielozbiór (patrz: wielozbiór), lista lub tablica.

bottom of page