top of page
polski
English
polski
dane geoprzestrzenne
English
geospatial data
dane przestrzenne (patrz: dane przestrzenne) dotyczące obiektów przestrzennych (patrz: obiekt przestrzenny) powiązanych z powierzchnią Ziemi.
Czerwiec 2009

bottom of page