top of page
polski
English
polski
digitalizator
English
digitizer
graficzne urządzenie wejściowe wyposażone w kursor (patrz: kursor) i służące do digitalizacji (patrz: digitalizacja).

bottom of page