top of page
polski
English
polski
działki ewidencyjne
English
cadastral parcels
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, ciągłe obszary gruntu, znajdującego się w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodne pod względem prawnym, wydzielone z otoczenia za pomocą linii granicznych.

bottom of page