platforma teleinformatyczna, umożliwiająca jednostkom administracji świadczenie usług publicznych opartych na elektronicznych kanałach komunikacji poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com