top of page
polski
English
polski
format wymiany grafiki
English
gif – graphic interchange format
format pliku zawierającego obraz graficzny w postaci rastrowej powszechnie stosowany w WWW.
Format ten może wykorzystywać kompresję bezstratną LZW objętą patentem i z tego względu w postaci skompresowanej nie jest stosowany w wolnym oprogramowaniu. Format GIF w jednym pliku może zawierać kilka obrazów, co pozwala na wykorzystywanie go do zapisu animacji. Wadą tego formatu jest ograniczenie do 8-bitowego trybu PseudoColor, w wyniku czego liczba dowolnych kolorów występujących w obrazie nie może przekraczać 255 i najczęściej wynosi 6x6x6=216.

bottom of page