top of page
polski
English
polski
fotogrametria analogowa
English
analog photogrammetry
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria), w którym stosuje się urządzenia i instrumenty analogowe o konstrukcji mechanicznej i optycznej, umożliwiające odtwarzanie trójwymiarowych związków geometrycznych pomiędzy obiektami fotografowanymi i zdjęciami fotogrametrycznymi.

Fotogrametria analogowa była w swoim czasie nazywana sztuką unikania obliczeń.

bottom of page