top of page
polski
English
polski
HTTP
English
HTTP - HyperText Transfer Protocol
protokół transmisji hipertekstu stosowany w WWW (patrz: WWW).

bottom of page