top of page
polski
English
polski
identyfikator tematyczny
English
thematic identifier
unikatowy identyfikator obiektu stosowany do obiektów przestrzennych w określonym temacie INSPIRE. Przykłady: kod administracyjny dla powierzchniowych obiektów administracyjnych w temacie jednostek administracyjnych,

bottom of page