top of page
polski
English
polski
model obserwacji
English
observation model
w specyfikacjach OGC – model ogólny (patrz: model ogólny) dla przedstawiania obserwacji dotyczących zjawisk na Ziemi.
Jest on podstawą dla opisu konkretnych typów obserwacji i dla specyfikowania dziedzinowych modeli obserwacji.

Porównaj: dziedzinowy model obserwacji (patrz: dziedzinowy model obserwacji)

bottom of page