top of page
polski
English
polski
ochrona danych
English
data protection
zapobieganie zniszczeniu danych lub nieuprawnionemu z nich korzystaniu przez zastosowanie odpowiednich środków prawnych, administracyjnych i technicznych.

bottom of page