top of page
polski
English
polski
połączenie
English
link
w INSPIRE, krzywoliniowy element sieci reprezentujący jednolitą ścieżkę i łączący dwa położenia, które mogą stanowić węzły tej sieci.

bottom of page