top of page
polski
English
polski
podtyp
English
sub-type of
w INSPIRE na podstawie ISO 19103, związek między typem bardziej szczegółowym a typem bardziej ogólnym, gdzie typ bardziej szczegółowy jest w pełni zgodny z typem bardziej ogólnym oraz zawiera dodatkowe informacje.

bottom of page