top of page
polski
English
polski
produkt danych
English
data product
zbiór danych lub seria zbiorów danych, która jest zgodna ze specyfikacją produktu danych.

bottom of page