top of page
polski
English
polski
punkt widzenia
English
viewpoint
zgodnie z ISO/IEC 42010:2007, specyfikacja zasad i standardów tworzenia i stosowania widoku (patrz: widok).

Również pewien wzór lub szablon, na którego podstawie tworzy się poszczególne widoki, korzystając z celów i zainteresowań dotyczących danego widoku, jak też z technik jego tworzenia i analizowania.

bottom of page